Czynniki wywołujące nowotwory

Czynniki wywołujące nowotwory dzielimy na trzy grupy: chemiczne, fizyczne oraz biologiczne.

Substancje chemiczne mogą działać na nasz organizm bezpośrednio lub wywoływać określony skutek w sposób pośredni. Z pierwszym rodzajem oddziaływań mamy do czynienia w przypadku „ataków” elektrofilowych reagujących z DNA, RNA i białkami, natomiast działanie pośrednie występuje podczas przekształceń kancerogenów w formy aktywne po dodaniu szkodliwych grup elektrofilowych. W wyniku tych reakcji ma miejsce aktywacja metaboliczna predysponująca do powstania zmiany nowotworowej.frying-food-in-pan-1528572
Oczywistymi kancerogenami są związki należące do takich grup, jak:
- policykliczne węglowodory aromatyczne, powstające wskutek spalania węgla, ropy naftowej, produktów rafineryjnej i tytoniu,
- nitrozaminy uwalniające się podczas smażenia czy wędzenia,
- związki nieorganiczne, takie jak: azbest, kadm, arsen, chrom,
- produkty metabolizmu grzybów – np. aflatoksyny pochodzące od Aspergillus flavus. Mogą one znajdować się w orzeszkach ziemnych, ziarnach zbóż oraz przetworach owocowych.

http://www.sciencenutshell.com/aflatoxin_the_deadly_fungal_toxin/


http://www.sciencenutshell.com/aflatoxin_the_deadly_fungal_toxin/

Do czynników biologicznych zaliczamy przede wszystkim wirusy onkogenne: adenowirusy, hepadnawirusy (wirus HBV), wirus Epstein-Barr (odpowiedzialny za rozwój chłoniaka Burkitta), wirusy z rodzin Papillona i Polyoma (np. wirus brodawczaka ludzkiego).

http://www.fragmenthealth.com/integumentary-system/papilloma-human-hpv-virus.html


http://www.fragmenthealth.com/integumentary-system/papilloma-human-hpv-virus.html

Spośród fizycznych przyczyn predysponujących do zachorowania na nowotwór radiation-area-1245179wyróżniamy jako najważniejsze promieniowanie. Promieniowanie generuje reaktywne formy tlenu (nazywane często wolnymi rodnikami), które niszczą DNA. Takie uszkodzenia nie ulegają sprawnej i szybkiej naprawie. Niezmiernie szkodliwe jest ciągłe narażenie na promieniowanie UV, promieniowanie jonizujące (gamma czy X) oraz promieniowanie radioaktywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>